ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aansprakelijkheid ondernemer

ART DECO KOOYMANS

06-53110715

Overeind 29, 3998 JA Schalkwijk. Utrecht, Nederland

©2017 BY ART DECO KOOYMANS. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM